2016 оны баримтыг архивт хүлээн авлаа

Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/177 дугаар захирамжаар батлагдсан “Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам”, “Газрын архивын дүрэм”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам”, Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2016 оны Байнга хадгалах 466, Түр хадгалах 122, Байгууллага дээр байнга хадгалах 679, 70 жил хадгалах 3, Цахим 79, Зураг төслийн 29, нийт 1378 хадгаламжийн нэгжийг батлагдсан хуваарийн дагуу алба, хэлтсүүдээс хүлээн авлаа.

 

        

Манай зочид

1371836
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Түрүү сар
Нийт
192
638
2664
10457
13975
1371836