Эскизний маягт

DWG файл /Татаж үзэх/

Эскиз зургийн маягтыг шинэчилэн орууллаа