Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгосон бүртгэл /2017.06.01-2017.07.20/ 170
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.01.01-2017.05.31/ 457
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.03.01-2017.03.31/ 361
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.01.01-2017.02.28/ 363
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.12.01-2016.12.28/ 192
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.11.01-2016.11.30/ 130
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016 он/ 449
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.05.01-2016.05.31/ 442
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.04.01-2016.04.31/ 250
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.02.27-2016.03.31/ 404
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.01.25-2016.02.27/ 653
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.01.01-2016.01.25/ 332
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.12.04-2015.12.31/ 424
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.11.20-2015.12.03/ 364
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.10.30-2015.11.17/ 399
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.10.02-2015.10.27/ 379
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.09.18-2015.10.02/ 365
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.09.01-2015.09.18/ 335
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.08.18-2015.09.01/ 238
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.07.29-2015.08.18/ 441
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.06.29-2015.07.29/ 320
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.06.10-2015.06.29/ 466
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.05.15-2015.06.09/ 527
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.05.01-2015.05.15/ 567
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.04.17-2015.05.01/ 537
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.04.03-2015.04.17/ 522
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.03.16-2015.04.03/ 620
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.02.04-2015.02.27/ 683
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.01.05-2015.02.04/ 662
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2014.12.08-2014.12.31/ 570