Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.10.16-2017.10.20/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

ХУД-ийн 15 дугаар хороо “Суруга Монгол” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 96 айлын орон сууцны барилга

2017.10.16-ны 1500 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2

НД-ийн 2 дугаар хороо, “Эрдэнийн Хөгжил” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.17-ны 1000 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

3

ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, 2.05 км авто замын гэрэлтүүлгийн цахилгаан хангамжийн 30 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП

2017.10.17-ны 1130 цагт

4

ХУД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Д.Хулангийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.17-ны 1200 цагт

5

ХУД-ийн 10 дугаар хороо, “Мандал Өндөр” ХХК-ийн амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.17-ны 1300 цагт

6

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн Д.Цэрэндуламын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.17-ны 1330 цагт

7

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн Ж.Рэнцэн-Очирын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 30 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.17-ны 1400 цагт

8

БГД-ийн 2 дугаар хороо, 38 дугаар сургуулийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.17-ны 1430 цагт

9

БГД-ийн 14 дүгээр хороо “Эрдмийн эрэл ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын өргөтгөл

2017.10.18-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

10

ХУД-ийн 16 дугаар хороо“Дистинейшн Монгол” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 66 айлын орон сууцны барилга

2017.10.18-ны 1300 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

11

ХУД-ийн 11 дүгээр хороо НАЗХГазрын захиалгатай ХААИС-ийн хойд автозамын уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

2017.10.19-ний 1000 цагт

Э.Дорж

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

12

БГД-ийн 20 дугаар хороо, “Миллениум Алигатор” ХХК-ийн агуулахын барилгын цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.19-ний 1000 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

13

БГД-ийн 20 дугаар хороо, “Еден” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1030 цагт

14

БГД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Ц.Одгэрэлийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1030 цагт

15

СХД-ийн 20 дугаар хороо, Улаанбаатар хотын Гаалийн газрын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1100 цагт

16

СХД-ийн 26 дугаар хороо, 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1130 цагт

17

СХД-ийн 22 дугаар хороо, иргэн н.Өсөхбаярын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1300 цагт

18

СХД-ийн 1 дүгээр хороо, иргэн А.Бархүүгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1330 цагт

19

СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн Ц.Энэбишийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1400 цагт

20

СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн Б.Алтанхуягийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.19-ний 1430 цагт

21

БГД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Ц.Энхболд, Н.Түмэн-Өлзий нарын захиалгатай үйлчилгээтэй 35 айлын орон сууцны барилга

2017.10.20-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

 

 

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын

2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс

10 дугаар сарын 20-ны өдрийн комиссын хуваарийн хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 23-р байрны дээвэр засварын ажил.

2017.10.17-ны 1000 цагт

Э.Дорж Ц.Амарбаясгалан

2

Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 13-р байрны гадна фасад дулаалга, засварын ажил.

2017.10.17-ны 1100 цагт

3

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 54 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил.

2017.10.17-ны 1200 цагт

4

Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо 50 дугаар байрны дээврийн засварын ажил.

2017.10.17-ны 1300 цагт

5

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны Рапид харш хороолол дахь тоглоомын талбайн тохижилт, сандал, саравчны ажил.

2017.10.17-ны 1400 цагт

Б.Нямдаваа

Ц.Амарбаясгалан

6

Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төвийн зүүн талын 21 дүгээр байрны урд ахмад настнуудын амарч нарлах, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил.

2017.10.17-ны 1500 цагт

7

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны дулааны шугамын шинэчлэлт /Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртэлх дулааны шугам засварлах ажил.

2017.10.17-ны 1000 цагт

Б.Батмөнх

Б.Базаррагчаа

8

Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Гандантэгчилэн хийдийн урд талын явган замын гэрэлтүүлгийн ажил

2017.10.17-ны 1000 цагт

Ж.Эрдэнэбат

Д.Оюунтуул

9

Сүхбаатар дүүрэг Орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

2017.10.17-ны 1200 цагт

Ж.Эрдэнэбат

Б.Баясгалан

10

Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо Өлзийтийн 1 дүгээр гудамжны гэрэлтүүлэг

2017.10.17-ны 1300 цагт

Ж.Эрдэнэбат

Б.Баясгалан

11

Баянгол дүүрэг, 9-р хороо 133 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн бохирын шугамын засвар 14 ангийн 00-ын засвар/

2017.10.18-ны 1100 цагт

Э.Дорж Р.Ичинхорлоо

12

СХД-ийн 18 дугаар хороо 12-р байрны дээврийн засварын ажил

2017.10.18-ны 1200 цагт

Э.Дорж

Ч.Ганчөдөр

13

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 33 дугаар сургуулийн дулаан хангамжийг сайжруулах ажил.

2017.10.19-ний 1000 цагт

Б.Батмөнх

Б.Базаррагчаа

14

Баянзүрх дүүргийн 4-р хороо батлан хамгаалах яам зэвсэгт хүчний жанжин штабын 300 айлын орон сууцыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох

2017.10.19-ний 1300 цагт

15

Баянгол дүүргийн 21, 22 дугаар хороо орон сууцны байранд цахилгаан уурын бойлер суурилуулах /2ш 30квт/ ажил

2017.10.19-ний 1500 цагт

Б.Батмөнх

Р.Ичинхорлоо