Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.10.09-2017.10.13/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн И.Мөнхдоржийн захиалгатай 46 айлын орон сууцны барилга

2017.10.09-ний 1000 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2

БГД-ийн 5 дугаар хороо “Цовоо андууд” ХХК-ийн үйлчилгээний барилга

2017.10.09-ний 1300 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

3

СХД-ийн 20 дугаар хороо “Юнайтэд бест ойл” ХХК-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах

2017.10.09-ний 1500 цагт

Э.Дорж

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

Ц.Нямцэвээн

4

СХД-ийн 5 дугаар хороо Өгөөж чихэр боов ХХК-ийн баруун урд уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2017.10.10-ны 0900 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

Ц.Нямцэвээн

И.Мянганбаяр

Ж.Цэрэнжамц

Ж.Тамир

5

БГД-ийн 10, 11, 12 дугаар хорооны БХБЯамны захиалгатай дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2017.10.10-ны 1000 цагт

Б.Батмөнх

Ж.Тамир

6

СБД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн Б.Батнямын амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.10-ны 1000 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

7

СБД-ийн 10 дугаар хороо, 7-р хороолол УБЦТС ТӨХК-ийн ЗТТөвийн гүйцэтгэсэн цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.10-ны 1030 цагт

8

БЗД-ийн 18 дугаар хороо ХСҮТ-ийн өргөтгөлийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.10-ны 1100 цагт

9

БЗД-ийн 15 дугаар хороо иргэн С.Бат-Оршихын үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил/ХТП-524-ийн өргөтгөл

2017.10.10-ны 1130 цагт

10

БЗД-ийн 2 дугаар хороо, 7-р хороолол УБЦТС ТӨХК-ийн ЗТТөвийн гүйцэтгэсэн “КТПН-1090” дэд өртөөний өргөтгөлийн ажил

2017.10.10-ны 1200 цагт

11

БЗД-ийн 11 дүгээр хороо 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил/

2017.10.10-ны 1300 цагт

12

ХУД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Д.Хулангийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.10-ны 1400 цагт

13

ХУД-ийн 3 дугаар хороо “Орчид” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.10-ны 1430 цагт

14

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Шинэ Монгол-Харумафүжи” сургуулийн барилгын түр цахилгаан хангамжийн 400 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.10-ны 1500 цагт

15

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Ашок Рейки” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.10-ны 1530 цагт

16

БГД-ийн 7 дугаар хороо иргэн С.Хандсүрэнгийн орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил/ХТП-243-ийн өргөтгөл/

2017.10.10-ны 1600 цагт

17

НД-ийн 2 дугаар хороо “Хангарьд УБ” ТББ-ын захиалгатай 50 ортой хүүхдийн эмнэлэгийн барилга

2017.10.11-ний 1000 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

18

НД-ийн 7 дугаар хороо НДЕГ-ын захиалгатай Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын конторын барилга

2017.10.11-ний 1300 цагт

19

БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн 66 айлын орон сууцны барилга

2017.10.11-ний 1500 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

20

СХД-ийн 4, 18, 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “УБХГХХОДХ” төслийн хүрээнд Баянхошуу дэд төвийн бохир усны коллектор шугам суурилуулах багц ажил

2017.10.12-ны 1000 цагт

Ц.Нямцэвээн

21

НД-ийн 6 дугаар хороо иргэн М.Төгөлдөрийн аялал жуулчлалын гадна цахилгаан хангамж

2017.10.12-ны 0930 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

22

ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Кёрлингийн холбоо”-ны барилгын гадна цахилгаан хангамж

2017.10.12-ны 1000 цагт

23

СБД-ийн 20 дугаар хороо иргэн “Янмал” ХХК-ийн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.12-ны 1030 цагт

24

СБД-ийн 20 дугаар хороо иргэн У.Ундрахын амины сууцны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.12-ны 1030 цагт

25

СХД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн Г.Чулуунбатын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.12-ны 1100 цагт

26

СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ө.Даваажавын үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.12-ны 1200 цагт

27

СХД-ийн 10 дугаар хороо иргэн Л.Туяагийн авто засварын газрын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.12-ны 1300 цагт

28

СБД-ийн 1 дүгээр хороо Гадаад харилцааны яамны өргөтгөлийн барилга

2017.10.13-ны 1000 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

29

ХУД-ийн 2 дугаар хороо Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захиалгатай ажилчдын 88 айлын орон сууцны барилга

2017.10.13-ны 1300 цагт

30

ХУД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Д.Эрдэнэтуяагийн захиалгатай аялал жуулчлалын цогцолборын барилга

2017.10.13-ны 1500 цагт

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний

газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрөөс

10 дугаар сарын 13-ны өдрийн комиссын хуваарийн

хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

 

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

БГД-ийн 22 дугаар хороо, Амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тохижилтын ажил /Дахин комисс/

2017.10.10-ны 1000 цагт

Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр

2

СБД-ийн 19 дүгээр хороо Шарга морьтын эцэст нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй автобусны буудал барих ажил

2017.10.12-ны 1000 цагт

Б.Нямдаваа С.Баасансүрэн

3

СБД-ийн 20 дугаар хороо Бэлхэд нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1030 цагт

4

СБД-ийн 2 дугаар хороо 12/1, 8 дугаар байрны дундах талбайн тохижилт, 30-р байрны баруун талын тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1100 цагт

5

СБД-ийн 16 дугаар хороо Дамбын рашааны хажууд тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1130 цагт

6

СБД-ийн 17 дугаар хороо Дамбадаржаад байрлалтай тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1200 цагт

7

СБД-ийн 17 дугаар хороо Дамбын гүүрний хажууд байрлах тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1300 цагт

8

БГД-ийн 5-р хороо орон сууцны байруудын дундах тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.12-ны 1400 цагт

Б.Нямдаваа Б.Туяажаргал

9

Сонгинохайрхан д ргийн 18 дугаар хороо 12 дугаар байрны дээврийн засварын ажил.

2017.10.12-ны 1100 цагт

Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр

10

БГД-ийн 13 дугаар хороо 13-р сургуулийн дээврийн засварын ажил

2017.10.12-ны 1200 цагт

М.Идэрбаатар Б.Туяажаргал

11

БГД-ийн 10 дугаар хороо 113-р сургуулийн дээврийн засварын ажил

2017.10.12-ны 1300 цагт