Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.10.02-2017.10.06/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

БЗД-ийн 14 дүгээр хороо “Ксени” ХХК-ийн үйлчилгээний барилга

2017.10.02-ны 1000 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2

БЗД-ийн 19 дүгээр хороо “Богц Оюут” ХХК-ийн 176 айлын орон сууцны барилга

2017.10.02-ны 1300 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

3

БГД-ийн 17 дугаар хороо Барилгын политехник коллежийн багш ажилчдын орон сууцны барилга

2017.10.02-ны 1500 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

4

СБД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн А.Ариунболдын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.03-ны 0900 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

5

БЗД-ийн 11 дүгээр хороо, иргэн Б.Батмөнхийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.03-ны 1100 цагт

6

ХУД-ийн 13 дугаар хороо, “Хос Тэс” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц

2017.10.03-ны 1300 цагт

7

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, “Өлзийт Голын Эх” ХХК-ийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.03-ны 1400 цагт

8

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн М.Болорчимэгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.03-ны 1500 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

9

СХД-ийн 21 дүгээр хороо, “Молор Агро Тех” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.03-ны 1600 цагт

10

СХД-ийн 17 дугаар хороо “Саруул сайхан” ХХК-ийн захиалгатай 84 айлын орон сууцны барилга

2017.10.04-ний 1000 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

11

БГД-ийн 4 дүгээр хороо 1600 суудалтай 38 дугаар сургуулийн барилга

2017.10.04-ний 1300 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

12

ХУД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Т.Тамирын захиалгатай 93 айлын орон сууцны барилга

2017.10.04-ний 1500 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

13

ХУД-ийн 15 дугаар хороо НАЗХГазрын захиалгатай Богд Жавзандамбын гудамжны автозамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2017.10.05-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

14

Баянзүрх дүүрэг Их тойруу, Токиогийн гудамж, Дарь эхийн гудамжны уулзварын явган хүний гүүрэн гарцын ажил

2017.10.05-ны 1400 цагт

15

БГД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Т.Цогтбаярын үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП

2017.10.05-ны 1000 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

16

СХД-ийн 25 дугаар хороо, 105 дугаар сургуулийн цахилгаан хангамжийн 400 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.05-ны 1100 цагт

17

СХД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Д.Энх-Амгалангийн авто засварын газрын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.05-ны 1200 цагт

18

СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн Д.Энх-Цацралын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.05-ны 1300 цагт

19

СХД-ийн 32 дугаар хороо, “Промон Трейд” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.05-ны 1400 цагт

20

СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн А.Адъяахүүгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.05-ны 1500 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

21

СХД-ийн 32 дугаар хороо “Агротрак” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн ажил

2017.10.05-ны 1530 цагт

22

СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн н.Энхцацралын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.10.05-ны 1600 цагт

23

БГД-ийн 3 дугаар хороо Гаалийн ерөнхий газрын ажилчдын 60 айлын орон сууцны барилга

2017.10.06-ны 1000 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

24

БЗД-ийн 6 дугаар хороо “Цэцэн хангай” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээ, зочид буудлын барилга

2017.10.06-ны 1300 цагт

25

БЗД-ийн 26 дугаар хороо иргэн Т.Одбаярын захиалгатай 8 айлын орон сууц, үйлчилгээний барилга

2017.10.06-ны 1500 цагт

Э.Дорж

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

 

 

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний

газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрөөс

10 дугаар сарын 06-ны өдрийн комиссын хуваарийн

хавсралт

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

 

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

СХД-ийн 4 дүгээр хороо Их нарангийн 8 дугаар гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1000 цагт

Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр

2

СХД-ийн нутаг дэвсгэрт 65-р сургуулийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах орчин бүрдүүлэх Багц 3 /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1030 цагт

3

СХД-ийн 26 дугаар хороо Мандал овооны 8 дугаар гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1100 цагт

4

Сонгинохайрхан дүүргийн 18-р хороо 12-р сургуулийн урлаг заалны засварын ажил /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1130 цагт

5

БЗД-ийн 24–р хороо Овоотын үерийн байгууламжийн ажил /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1000 цагт

Э.Дорж

Б.Энхбилэг

6

БЗД-ийн 16-р хороо 44-р сургуулийн сантехникийн засварын ажил /Дахин комисс/

2017.10.03-ны 1100 цагт

7

СХД-ийн 10 дугаар хороо Сагсан бөмбөгийн талбай тохижуулах ажил

2017.10.04-ний 1500 цагт

Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр

8

СХД-ийн 21 дүгээр хороо 74 дүгээр сургуулийн дээврийн засварын ажил

2017.10.04-ний 1600 цагт

Б.Нямдаваа Б.Энхбилэг

9

БЗД-ийн 17 дугаар хороо Жишиг гудамж бий болгох ажил

2017.10.05-ны 1000 цагт

10

БЗД-ийн 9 дүгээр хороо Жишиг гудамж бий болгох ажил

2017.10.05-ны 1100 цагт

11

БЗД-ийн 24 дүгээр хороо Жишиг гудамж бий болгох ажил

2017.10.05-ны 1200 цагт

12

БЗД-ийн 4 дүгээр хороо 47 дугаар байрны гаднах тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

2017.10.05-ны 1300 цагт

13

НД-ийн 2 дугаар хороо 16-р байрны 3-р орцны тааз болон орцыг засварлах ажил

2017.10.06-ны 1000 цагт

Э.Дорж

Б.Энхбилэг

14

БЗД-ийн 17 дугаар хороо Далангийн засварын ажил

2017.10.06-ны 1300 цагт

15

НД-ийн 1 дүгээр хороо Нисэхийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

2017.10.06-ны 1500 цагт

И.Мянганбаяр Б.Энхбаатар