Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.09.11-2017.09.15/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

СХД-ийн 5 дугаар хороо Өгөөж чихэр боов ХХК-ийн баруун урд уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2017.09.12-ны 0900 цагт

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

2

СБД-ийн 10 дугаар хороо Автоплазагийн уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2017.09.12-ны 1200 цагт

3

БЗД-ийн 9 дүгээр хороо СЭМҮТөвийн Асрамжийн клиникийн засварын ажил

2017.09.12-ны 1400 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

4

БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Ш.Эрдэнэчулууны аж ахуйн гадна цахилгаан хангамж

2017.09.12-ны 0900 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

5

БГД-ийн 20 дугаар, “Зөв Дизель Сервис” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.12-ны 0930 цагт

6

ХУД-ийн 10 дугаар, иргэн Б.Ууган-Эрдэнийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.12-ны 1000 цагт

7

СХД-ийн 22 дугаар, “Тагийн Эх” ХХК-ийн мод үржүүлгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.12-ны 1100 цагт

8

СХД-ийн 1 дүгээр хороо А.Бархүүгийн АОС-ны гадна цахилгаан хангамж

2017.09.12-ны 1200 цагт

9

СХД-ийн 22 дугаар хороо, иргэн Р.Цэцэгээгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.12-ны 1300 цагт

10

СХД-ийн 32 дугаар, иргэн С.Тэмүүжингийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.12-ны 1400 цагт

11

НД-ийн 6 дугаар хороо БГДЗДТГ-ын захиалгатай Баянгол хүүхдийн зуслангийн өргөтгөлийн  барилга

2017.09.13-ны 0900 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

12

СБД-ийн 5 дугаар хороо Орос 3 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга

2017.09.13-ны 1300 цагт

13

СБД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Ц.Дашцэрэнгийн контор, үйлчилгээний барилга

2017.09.13-ны 1500 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

Б.Батмөнх

И.Мянганбаяр

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц

Ж.Тамир

Ц.Тогтохбуян

14

НД-ийн 1 дүгээр, иргэн Х.Батмөнхийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.14-ний        0900 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

15

БЗД-ийн 26 дугаар хороо БСШУЯамны захиалгатай 640 хүүхдийн сургуулийн гадна цахилгаан хангамж

2017.09.14-ний        1100 цагт

16

СБД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн С.Энхтуяагийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН

2017.09.14-ний        1300 цагт

17

СХД-ийн 7 дугаар хороо иргэн Л.Бэхбатын үйлчилгээний  барилга

2017.09.15-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

 

       Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий  төлөвлөгөөний

       газрын   2017 оны 09  дүгээр  сарын 11-ний   өдрөөс

       09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн комиссын хуваарийн

       хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

      2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

СХД-ийн 15 дугаар хороо 15-р хорооны байрны урд 30м2, 20-р байрнаас ирээдүй цогцолбор сургуулийн баруун талын 168м2, зүүн талын 144м2 явган хүний зам

2017.09.11   1300 цагт

Б.Нямдаваа

Ч.Ганчөдөр

2

СХД-ийн 17 дугаар хороо 118 дугаар цэцэрлэгээс 83 дугаар сургууль хүртэл 64 м урт 2, 3 м өргөн явган хүний зам засвар

2017.09.11     1400 цагт

3

СХД-ийн 24 дүгээр хороо Зээлийн 8 дугаар гудамжинд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил.

2017.09.11      1430 цагт

4

БГД-ийн 17 дугаар хороо 36И байрны баруун талд тоглоомын талбай байгуулах ажил

2017.09.12        1400 цагт

Б.Нямдаваа

Б.Туяажаргал

 

5

БГД-ийн 18 дугаар хорооны 65-р байрны баруун талын тоглоомын талбайг тохижуулах

2017.09.12        1430 цагт

6

БГД-ийн 19 дүгээр хорооны 52 байрны зүүн талын тоглоомын талбайг тохижуулах

2017.09.12         1500 цагт

7

БГД-ийн 18 дугаар цэцэрлэгийн барилгын гадна хашаа /БГД, 18 дугаар хороо/

2017.09.12       1530 цагт

8

СХД-ийн 21 дүгээр хороо Жаргалант тосгоны 10 айлын дунд нарны сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны панель суурилуулах ажил

2017.09.12-ны 1500 цагт

И.Мянганбаяр

Д.Оюунтуул

9

НД-ийн 6-р хорооны усан сан, Шилжрээ гудамжны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн  ажил

2017.09.13       1030 цагт

И.Мянганбаяр

Ц.Нямцэвээн

Б.Энхбаатар

10

СХД-ийн 3 дугаар хорооны байрны өмнөх талбай тохижуулах ажил

2017.09.13        1500 цагт

Б.Нямдаваа

Ч.Ганчөдөр

11

СБД-ийн 3 дугаар хороо 14Б байрны зүүн талын авто эко хавтан, явган хүний зам хучилт

2017.09.14        1100 цагт

Б.Нямдаваа

М.Идэрбаатар

С.Баасансүрэн

12

СБД-ийн 1 дүгээр хороо /68 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар

2017.09.14         1200 цагт

13

Баянгол дүүрэг Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил

2017.09.14        1400 цагт

И.Мянганбаяр

Д.Оюунтуул

14

БНД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн цахилгааны засварын ажил

2017.09.15  1200 цагт

И.Мянганбаяр

Б.Энхбаатар