Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар